Vägledande själssamtal

I Dessa vägledande samtal utgår jag ifrån ett holistiskt synsätt, att kroppen och själen är ett.
Du berättar, jag lyssnar och vägleder dig så att du kan finna vägar som du själv inte sett.
För att uppnå en mer balanserad och harmonisk inre sfär som är nödvändigt för en god helhetshälsa, är det viktigt att finna de verktyg och vägar som är ämnat för dig.
Varje möte är unikt. Jag möter dig där du är just nu.