Taktil Massage

 

Diplomerad, Certifierad Taktil massör sedan 2010.

 

Taktil massage är en mjuk, omslutande beröring av huden som sker med respekt,omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov.

Genom Taktil massage aktiveras de taktila receptorerna (beröringsreceptorerna) i huden som är vårt största sinnesorgan.

Vid massagen (beröringen) skickas nervimpulser till ryggmärgen och hjärnan vilket aktiverar oxytocinet och därigenom det parasympatiska nervsystemet.

När det parasympatiska nervsystemet är aktiverat ger det ett flertal fysiologiska effekter, Bl a

  • blir andningen djup och långsam
  • hjärtfrekvensen sjunker
  • sänker högt blodtryck
  •  lindrar ångest och oro
  • utsöndringen av vätskor och slaggprodukter ökar
  • kroppsuppfattningen ökar
  • muskler slappnar av och blir mer elastiska
  • bättre sömn, genomblödning av huden ökar
  • immunförsvar stärks och stress-/smärtspiral bryts.

Känsel- eller beröringssinnet som ligger i huden är det första sinnet som utvecklas under fostertiden och det sista sinnet som lämnar oss vid livets slut. Då kan vi förstå hur viktig beröringen är under alla stadier i vårt liv.

 Taktil massage passar som förbyggande och behandlande hälsovård, eller för den som bara vill unna sig själv en avkopplande stund i stillhet och harmoni. Massagemetoden kan fördelaktigt användas för att linda smärtor.

Personer som känner sig stressade och behöver hjälp med avslappning kan med fördel använda sig av Taktil massage. Har man svårt att klara av kraftigare muskelmassage kan detta vara ett alternativ. 

Taktil massage kan också kombineras med koppning som jag också erbjuder.