Reiki/Intuitiv Healing

Reiki är en japansk healingteknik, som med ett holistisk synsätt utgår från att kropp och psyke är en helhet. Ordet Reiki betyder Rei=Universiell Ki=livsenergi. Tanken är att allt levande genomsyras av en universiell livskraft. Då Reiki förmedlas handlar der om att vara en kanal för den universiella livskraften. Healingen förmedlas från person till person genom handpåläggning eller att händerna hålls en bit ovanför klientens kropp. 

När vi lever våra liv utan att medvetet bearbeta jobbiga känslor, tankar, trauman och rädslor är det lätt att vi fastnar i omedvetna tanke/känslo/beteendemönster, och tycker att livet är orättvist och jobbigt. Oftast utan att förstå att vi faktiskt kan göra något åt saken. Dessa beteendemönster visar sig både i hur vi tänker, känner och hur vi lever våra liv.

Med tiden visar sig dessa känsloblockeringar och obearbetade rädslor som fysiska symtom och sjukdomar. När vi medvetet väljer att ta tag i våra problem genom att våga se/acceptera,  våga känna/bearbeta och till sist släppa våra blockeringar/gå vidare, kan vi medvetet påverka vår kropp och själ till ett friskare och bättre liv. Vi kan välja att vara i balans och harmoni med vårt inre. Vi är var och en av oss regissören av våra egna liv. 

Reiki eller Intuitiv Healing är en mjuk och effektiv metod vi kan använda oss av när vi känner oss obalanserad i vår kropp och/eller själ och upplever stress, smärta, ångest eller utbrändhet, samt för att öka välbefinnandet.

Healing energierna arbetar samtidigt på det fysiska, det emotionella och det själsliga planet, och löser upp spänningar och frigör det som en gång orsakade dom. 

I healingen fungerar jag som en kanal för att förmedla universums läkande energier till dig. Energin som förmedlas till dig når alla plan av din fysiska-, mentala-, emotionella- och andliga kropp. I den stillhet och sinnesnärvaro som infinner sig under healingen, kan läkning börja ske på det plan som just du behöver. 

Reiki/Intuitiv healing kan även göras på distans. 

Healing är inte bara några få förunnat. Vi bär alla på förmågan att hela oss själv. Tyvärr är det en förmåga som legat dold under lager av glömska. Förhoppningsvis kommer vissheten om vår egen förmåga till läkning att växa sig starkare med tiden ❤