Coachning i Medveten Andning

Jag coachar dig i Medveten Andning under en 28-dagars period. Under dessa 28 dagar följer du ett träningsschema där du blir medveten om hur just du andas.  Efter denna månad gör vi en utvärdering tillsammans i hur just din andning/hälsa har förändrats. De fyra verktyg som ingår i 28-dagars andningsträning är:

 • Sleep tejp (muntejp som du använder på natten)
 • Relaxator 
 • 28-dagars träningsprogram
 • Samt bli medveten om andningsvanor i din vardag (För att kunna göra en utvärdering av hur din andning/hälsa frändras)

Vid första konsultationen går vi igenom materialet tillsammans och diskuterar tillsammans eventuella frågor som dyker upp, så att du kommer igång med ditt träningsschema.

Varför man ska lära sig medveten andning?

Många av oss lever med försämrade andningsvanor. Exempel på försämrad andning kan var

 • Spända muskler i nacke, axlar och ansikte (olika miner, huvudvärk)
 • Upppärrade ögon, 
 • Andas med öppen mun, vilket leder till överandning ( tex, Snarkar på natten)
 • Sömnapne, Stressapne
 • Bröstandning (ytlig andning)
 • Försämrad andning kan försämra/utlösa astma

Effekten av en medveten andning är underskattad. Det kan påverka många områden för en bättre hälsa. Något som vi alla skulle ha en stor fördel av att förstå är andningsfysiologin och hur en bra vardagsandning kan ge oss en större insikt i hur vi genom en bra medveten andning kan påverka 

 • Syre- koldioxidnivån i kroppen,
 • Bättre sömn
 • Utveckla raka tänder 
 • Vikten,
 • Tankar, känslor
 • Ett lugnare hjärta mm