16. mar, 2020

Text

27. dec, 2018

Skapande Universum

 Samtal med och genom min översjäl

 

För att bättre förstå ert skapande universum, behöver ni ha en övergripande bild av den intelligens som ligger bakom detta enorma medvetande, som i sin kärna är ren gudomlig kärlek.

Ert universum består av energi i alla dess former. Ett hav av oändliga möjligheter i skapande processer, som påverkas av allt ni ger energi till, genom det ni lägger ert fokus på. Detta är inte begränsat till er fysiska form, utan rymmer alla nivåer av universums alla plan av medvetenhet. Det ni kan se med era fysiska ögon är endast en liten del av allt som existerar i Guds stora skapelse.

 Från början fanns där endast detta enda, denna stora enhet av rent kärleksmedvetande, som utgör ert ursprung. Detta enda ville utforska sig själv, sin djupa källa av kärlek.Denna starka längtan skapade en explosion, ur vilket detta skapande universum tog sin början. Källan till allt liv skapade där och då denna enorma explosion och rörelse i alla riktningar, framåt och bakåt, vänster och höger, uppåt och neråt. I detta skeende skapades också dimensionerna. Från de lägsta till de högsta.

 De olika dimensionerna håller ert medvetande på många olika plan. Däri ligger de oändliga möjligheter ni har att utvidga era sinnen och för att kunna återgå till ert helhets/enhetsmedvetande.

Ni befinner er för närvarande i de lägre dimensionerna. Men genom det uppvaknande som nu sker, börjar er rörelse framåt och uppåt genom dimensionerna ta fart. Ni utvecklas nu i en hastighet som ej tidigare skådats.

I era hjärtan bär ni alla på det rena kärleksmedvetande. Det har legat dold under lager av glömska sedan ni lämnade Guds trygga famn. Dessa lager av glömska, klär ni nu av er, för att börja er resa tillbaka till ert ursprung som är ren kärlek. Ert genombrott är nära. Men minns att allt är en process, som sker på ett unikt sätt för var och en i denna stora händelse av uppvaknande.

Er evolution har nu nått fram till ett stadie där ni kommer att möta mer av det som är dolt för era fysiska ögon. Här finns för er så mycket att utforska på er väg tillbaka till det rena gudsmedvetandet, som är ert sanna jag. Ni väcks nu en efter en, för att utforska det okända inom er.

Betänk att ni nu befinner er i tredje och fjärde dimensionen, några har nått den femte dimensionen och högre i sitt medvetande. Hur mycket finns där under ytan att upptäcka då alla dimensioner i sig håller så många plan av medvetenhet? Gudomliga insikter kommer alltmer att väckas genom dig och genom intentionen att tänka, känna, agera medvetet i varje given stund. Ni kommer lära er att se alla era beteendemönster som hållit er kvar på ett lägre medvetandeplan. Där ni mer eller mindre har levt era liv utifrån invanda mönster, rädslor och blockerade känslor.

Detta kommer ge er tillgång till att se er verklighet ur ett högre perspektiv så ni kan leva ert liv på ett mer harmoniskt och glädjerikt sätt. Ju mer ni lyssnar till er själ, ju närmare kommer ni den gudomliga sanningen. Låt ert inre ljus visa er vägen.

Denna expansion av er verklighet knyter er tätt samman med universums skapande rörelse genom helig geometri. Ni rör er alla tillsammans som ett stort medvetande, på ert eget plan av medvetande mot samma mål, för att nå in till den gudomliga sanningen som ni finner inom er som Kärlekens röst. Bröder och systrar, den Gyllene Tidsåldern Är Här. Återgå till din innersta längtan. Våga lära känna dig själv på djupet igen. Du har allt att vinna. Fin frid i ditt liv <3

 Tack <3

25. mar, 2018

Sanningens ögonblick

Har du någonsin frågat dig själv, vem du i sanning är? Har du öppnat upp till ditt inre för att höra ditt hjärtas röst, som kommer till dig som en viskning från skapelsens högsta essens av kärlek.

Vi har levt våra liv, livstid efter livstid, tillsynes ovetande om vår egen kraft och gudomlighet som vi bär inom oss. Den har varit väl dold, av glömskans slöjor.

 

Slöjorna har fallit en efter en. En del har vaknat, många är på väg att vakna, några kommer fortsätta sitt liv i illusionen. Inget är fel. Vi väljer bara den upplevelse vi behöver här och nu, för att fortsätta växa.

 

Att vakna till din inre sanning, Vad innebär då det?

 

Det kommer innebära att du behöver göra medvetna val som inte alltid är så enkla att göra. Du behöver stå upp för dig själv och din egen resa. Ta ställning till vad du vill ha i ditt liv. Du måste lära känna dig själv på djupet, för att kunna älska dig själv i sanning och kunna uttrycka din sanna kärlek till alltet. Du måste våga se dig själv med själens ögon. Syna dig själv i sömmarna. Även om det betyder obehag. Möt dig själv på alla plan, i djup Kärlek till vem Du i sanning Är.

Alla har vi fel och brister det är inget nytt under stjärnorna. Men vi kan förändra oss när vi möter rädslorna med öppna ögon utan dömande till varken oss själv eller någon annan. Acceptera inte dig själv som ett offer för omständigheterna. Du är mer värd än så. Vakna nu mina kära medresenärer, till den högsta versionen av dig själv

 

Människor börjar lyssna till sin inre röst. De förstår att något annat än det vi upplevt hittills är annalkande. Något större, en känsla av förväntning av något osynligt som vi kan förnimma. Våra erfarenheter genom alla de liv vi levt, har kodats in i vårt DNA och i vårt undermedvetna för att i denna tid, i detta liv återvända och väckas till liv.

Vi är skaparna av vår egen verklighet.

 

Vi har letat svaren utanför oss själva, och inte förstått att vi hela tiden har haft svaren i vårt hjärta. Nu är det tid att återta det vi har lurats att tro vi inte ägde. Den inre gudomliga kraften som Är Kärlek. När vi accepterat oss själv i kraften av Kärlek, då kan vi återta vår högsta potential av skaparkraft som vi alla bär inom oss. Det finns ingen som då kan stoppa oss från att förverkliga vårt uppdrag. VI kom hit för att ta ner himmelriket till jorden. Det gör vi genom att sprida Kärlekens budskap över jorden. Det börjar med Dig!

 

Den Nya Tiden Är Här. Den Gyllene Tidsålder, där Vi var och en av oss kommer skapa det liv vi vill ha genom att leva från hjärtat, i Kärlek till oss själv och varandra i enhet och samskapande . Dröm stort älskade bröder och systrar <3

29. jan, 2018

Kärlekens röst

Människobarn hör min röst. Från ditt första andetag ska jag bära dig genom livet. Jag är den kraft som ger dig liv. I evigheten är vi sammanbundna, för du är kommen ur min längtan att uppleva extasen av kärlek. Du är en del av denna önskan, som visar sig genom livets alla uttryck. 

Kärlekens röst ekar genom dimensionerna, för att ni återigen ska hitta in till källan av ljus och kärlek i ert inre. Källan som ni en gång var sprungen ur. Ni bär alla på denna gnista av gudomligt ljus. Ingen undantagen.

Det är ert liv, era upplevelser och era val som för er framåt. 

Den stora kraften av fri vilja som ni bär på, har fört er in på en lång tidvis krävande resa. Många liv, många dimensioner  av medvetenhet. Vad är då meningen med alla dessa liv kanske ni frågar er? Varje liv har gett er nya erfarenheter och minnen, som ni bär med er från tid till tid. De finns inkodade i ert DNA och ert undermedvetna, för att i denna tid av er existens, blomma ut och steg för steg väckas till liv. 

Det är Kärlekens röst du hör i ditt hjärta. Om du bara stannar upp och lyssnar ska jag viska i ditt bröst. Jag ska viska allt det du innerst inne vill höra, som ur kärlekens oas är kommen. Jag finns alltid här, redo att vägleda dig genom livet. Du är inte ensam. Tillsammans vandrar vi på vägen tillbaka till Kärlekens Land.

Namaste <3

Kanalisering från Skaparkraftens källa

Genom Heidi

21. jan, 2018

Text