HelAnde Massage

Vid HelAnde massage arbetar jag med intentionen att förmedla ren kärlek, läkande och balanserande energier. HelAnde massage aktiverar ditt parasympatiska nervsystem och frisätter hormonet oxytocin, vilket är stressreducerande, smärtlindrande, blodtryckssänkande samt stärker ditt immunförsvar mm. Denna djupavslappnande behandling ger din kropp möjlighet att börja självläka. Din andning påverkas och blir djupare och du blir mer närvarande i Nuet. I nuet är där du blir mer medveten om dina känslo- och tankemönster och där du kan läka
på orsaksnivå.